Tak

Denne kandidatafhandling har som formål at beskrive, analysere og strukturere fænomenet non-spot advertising, der kortfattet vedrører dette at placere reklame­eksponeringer i tv udenfor reklameblokke og -breaks. Begrebet er i flere sammen­hænge karakteriseret som et nyt og perspektivrigt alternativ i virksom­hedens markeds­føring, og det er vores klare indtryk, at non-spot advertising fortjener den interesse, en afhandling som denne kan give.

Kandidatafhandlingen, der udgør undertegnedes afgangsprojekt, er udarbejdet på cand. merc. linien økonomisk markeds­føring ved Handelshøjskolen i København.

I denne forbindelse vil vi gerne takke alle de, som på forskellig vis har bidraget til afhandlingens udarbejdelse. Navnlig beder vi følgende modtage vores tak:

Stinne Bjerre, Bonniers Månadstidninger
Jan Møller, Coca-Cola Danmark
Lars Kjelder, Dansk System Industri
Finn Lønnqvist, Den Danske Bank
Anders Høiris, Egeberg Reklamebureau
Jens Peter Jensen, Ekstra Bladet
Peter Just, Hotel ProForma
Jan Zickermann, Kanal2
Niels Danquart, Lintas
Henriette Bendix, Nordisk Film Broadcast
Michele Rubin, Nordisk Film Broadcast
Lars Fønss, Nordisk Film Broadcast
Frederik Honoré, Nordisk Film
Mette Dahl, TempoMedia
Kristian Wendelboe, TempoMedia
Flemming Bak, Toyota Danmark
Helge Sander, Venstre
Lene Johnson, Ving
Ole Enggaard, ZTV
Flemming Hansen, IAØ
Katrine Birk
Svend B. SørensenEndelig rettes en særlig tak til vores vejleder Claus Clausen for både humørfyldt og faglig vejledning.København, december 1995

Per Køller Bregendahl                                    Jakob Brix-Thomsen