5.5 Sammenfatning

Dette kapitel har samlet interessen om at karakterisere non-spot advertising, og dette er mere præcist sket gennem en generel beskrivelse af parterne og aftalen i non-spot advertising, kommunikationsmålsætninger, signalparametermuligheder og non-spot advertisings rolle som medieparameter.

Parterne i non-spot aftaler er typisk virksomheden og tv-medie, men det er ikke ualmindeligt, at også andre led indgår, f.eks. produktionsselskaber, medie- og reklamebureauer.

Det konkrete aftaleforhold med ydelse og modydelse kan rumme et bredtfavnende indhold, ikke mindst med hensyn til virksomhedens ydelse. Denne kan således både være naturalier, låneret, produktionsbistand, markedsføring og økonomiske ydelser.

Den væsentligste modydelse, virksomheden opnår, er eksponeringstid i tv. Dette er ganske simpelt et krav for, at der overhovedet er tale om non-spot advertising. Ligeledes vil man ofte se en forskel i virksomhedens grad af indflydelse på den endelige eksponeringssituation. En indflydelse der kan gå lige fra en ringe indflydelse til næsten total kontrol.

De målsætninger, virksomheden søger at realisere gennem non-spot advertising, adskiller sig grundlæggende ikke fra traditionelle kommunikationsmål. De mål, der dog ofte sættes i forbindelse med non-spot advertising, vil almindeligvis knytte sig til effektmålene kendskab og præference. At virksomheden ikke alene kan tilstræbe kommunikationsmål i relation til et bestemt produkt, men også på et mere generelt niveau, har resulteret i en sondring mellem corporate og produkt niveau.

Signalparametervalget i non-spot advertising har også været fremhævet. Signalparameter-sammensætningen refererer til virksomhedens placeringsemne og dermed det placerede virksomhedskendetegn. Sædvanligvis vil man i non-spot advertising se placering af virksomhedens produkt, men også andre signalstrukturer er mulige, ligesom fremtrædelsesformen kan være kendetegnet ved forskellige integrationer, herunder visuel/verbal, on-set/kreative samt åben/skjult.

Non-spot advertisings rolle som medieparameter er for denne opgave vigtig, og vi skal siden give en detaljeret præsentation af de medieparameter muligheder, non-spot rummer. Kapitel 5 har dog let introduceret fem overordnede kategorier: accessories, præmier, tv-bandereklamer, computergrafik og koncepter. Disse udgør hjørnestenene i non-spot advertisings rolle som medieparameter.

 

Næste kapitel: 6 non-spot advertising og informasjonsbearbejdning