5: Karakteristik af non-spot advertising

Det blev i foregående kapitel drøftet, hvorledes non-spot advertising kan perspektiveres i forhold til den klassiske handlingsparameterteori, og vi konstaterede, at non-spot advertising er en medieparameter.

Interessen skal i dette kapitel samles om at give en generel karakteristik af non-spot advertising. Dette indebærer, at vi i forhold til kapitel 4 går et skridt videre i beskrivelsen af non-spot advertising, og vi skal her konkretisere og nærmere redegøre for non-spot advertisings indhold, muligheder og fremtrædelse.

Strukturen er denne, at vi indledningsvis gør et forsøg på at beskrive parterne i non-spot advertising og det aftaleforhold, der eksisterer mellem virksomheden og dennes kontraktlige modpart. Dernæst gives et billede af de målsætningstyper, virksomheden kan tilstræbe med sine non-spot aktiviteter. Siden skal fokus rettes mod at præsentere non-spot advertising i forhold til signalparameter-udformningen, og herunder de muligheder der åbnes med hensyn til valg af placeringsemne og dermed virksomhedskendetegn. Endelig kategoriseres non-spot advertising som medieparameter.

 

 

Næste afsnit: 5.1 Paterne og aftalen i non-spot adversiting