2. Problemformulering

Eksemplerne på, at reklame i en eller anden form integreres udenfor tv-reklamens normale kon­tekst, er efterhånden mange og omsiggribende. Produkter indgår som præmier i såkaldte game­shows, der nærmest er blevet en ny medietrend i Danmark. Tv-bandereklamer og com­puter­grafik opleves i forbindelse med næsten alle sportstransmissioner, og samtidig ser vi også flere og flere virksomheds­kendetegn bevidst placeres som rekvisitter i en række tv-produk­tioner. Kommercielle interesser spiller således en mere indflydelsesrig rolle over en bred front.

Selv om der med hensyn til dette at lade produkter indgå som præmier og anvendelsen af tv-bandereklamer har været høstet erfaringer, er det antageligt, at non-spot advertising be­fin­der sig i en introduktionsfase og fortsat må betragtes som et jomfrueligt kommunika­tions­­alternativ. Non-spot advertising har endnu ikke vundet sikkert fodfæste, og vi har ganske givet ikke oplevet fænomenets egentlige etablering som et seriøst alternativ i virksom­hedens markeds­føring.

Årsagerne til non-spot advertisings beherskede fodfæste kan være flere, men en væsentlig forklaring er, at non-spot advertising ikke mindst i Danmark er en relativ ny og uprøvet reklamemulighed, hvorom der eksisterer en naturlig tilbageholdenhed. Populært sagt har non-spot advertising som et nyt instrument i marketingorkestret endnu ikke helt fundet melodien.

Erhvervslivet ejer ikke så mange erfaringer med non-spot advertising, og man har antage­ligt ladet initiativet gå fra sig i håbet om, at andre træder barneskoene. Samtidig har littera­turen kun behandlet fænomenet sporadisk, og der findes, så vidt vi ved, ikke speci­fikke teorier og modeller, der giver anvisninger om, hvordan non-spot advertising virker. En teoretisk og beslutningsmæssig støtte har derfor ikke været virksom­heden tilgængelig.

En anden forklaring på, at non-spot advertising i Danmark fortsat indtager et beskedent leje, er den nok lidt ubegrundede berøringsangst, der hviler over en række af de tiltag, som henhører under non-spot advertising. Ikke mindst den kommercielle placering af rekvisitter og lignende har givet anledning til bekymring. Integrationen af reklamepåvirkninger udenfor reklameblokkene betragtes af mange som en ikke helt anerkendt kommunikations­form, der bevæger sig tæt på markeds­føringens etiske grænser. Dette at integrere kommercielle interesser i tv-produk­tioner vurderes fra flere hold som en kontroversiel form for markeds­føring, fordi forbrugerne ikke er vidende om, at de eksponeres for reklame.[1]