Forord

Cand.merc. kandidatafhandling, december 1995
Økonomisk Markedsføring, Institut for Afsætningsøkonomi, Handelshøjskolen i København
Udarbejdet af: Per Køller Bregendahl & Jakob Brix-Thomsen
Vejleder: Claus Clausen

Denne kandidatafhandling har som formål at beskrive, analysere og strukturere fænomenet non-spot advertising, der kortfattet vedrører dette at placere reklame­eksponeringer i tv udenfor reklameblokke og -breaks. Begrebet er i flere sammen­hænge karakteriseret som et nyt og perspektivrigt alternativ i virksom­hedens markeds­føring, og det er vores klare indtryk, at non-spot advertising fortjener den interesse, en afhandling som denne kan give.

Kandidatafhandlingen, der udgør undertegnedes afgangsprojekt, er udarbejdet på cand. merc. linien økonomisk markeds­føring ved Handelshøjskolen i København.

DISCLAIMER: Ikke alle kapitler er fuldt publiseret på grund af tekniske udfordringer. Vil forhåbentlig ske i nær fremtid.

Publisert første gang offline desember 1995.